TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Egyesületünk szinte a megalakulásától kezdve szervez határon túli civil szervezetekkel közösen különböző programokat itthon és külföldön, illetve igyekszik minél szorosabb kapcsolatot kialakítani partner szervezetekkel.

Ahogy mondani szoktuk, előre dolgoztunk, és ennek a munkának eredményeként adtuk be és nyertük meg a Nő A Siker Alapítvány által közösen a Transznacionális együttműködések kiírás szerint megvalósított, EFOP-5.2.2-17-2017-00140 kódszámú NETTY – Tapasztalati tanulás és jó gyakorlatok fejlesztése című pályázatot. A pályázat a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásából, az Európai Szociális Alapból valósul meg, 100 %-os támogatás mellett.  A projekt várható befejezésének ideje: 2020.02.28.

A két éves projektünk célja az ifjúságügy, a civil szektor és a nemek közti egyenlőség témakörében jól működő modelleket megismerni, átvenni, esetleg hazai környezetre adaptálni, melynek alappillérei belföldi tanulmányutak, műhelymunkák, nemzetközi kutatás és dokumentumelemzés lesz.

A pályázathoz tartozó blog az alábbi gomb segítségével érhető el:

A pályázat során elkészült szakmai anyagok innen érhetőek el:

JÓ GYAKORLATOK

JÓ GYAKORLATOK

A nemzetközi együttműködés keretében megismert módszerek, eljárások tapasztalatainak feldolgozását, jó gyakorlatait gyűjtjük össze és írjuk le, szakértőink segítségével. A célunk egy olyan gyűjtemény összeállítása, amelynek adaptálásával segítséget tudunk nyújtani a társadalmi felzárkózáshoz.

DOKUMENTUMELEMZÉS

DOKUMENTUMELEMZÉS

A dokumentumelemző tevékenységünk során a projektben érintett országok és megyék ifjúsági, női-esélyegyenlőségi és civil témájú szabályozásainak és fejlesztési dokumentumainak összehasonlító elemzését valósítjuk meg. Az elemzés az európai programokkal történő összhangot, valamint az vizsgálja, hogy a statisztikai adatok, illetve a partner szervezetek által jelzett problémák, erősségek milyen mértékben jelennek meg az adott terület szakpolitikai és támogatási rendszereiben.

FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK

FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK

A fiatalok, valamint a nők helyzetének feltárására fókuszcsoportos beszélgetéseket szervezünk. A beszélgetések a fiatalok esetében az elvándorlás okainak megismerésére, a nőket illetően az őket célzó (ön)segítő, (egymást)támogató szolgáltatások szervezésére vonatkoznak.

KUTATÁS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MEGVALÓSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON, SZLOVÁKIÁBAN, ROMÁNIÁBAN

KUTATÁS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MEGVALÓSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON, SZLOVÁKIÁBAN, ROMÁNIÁBAN:

A kutatást és összehasonlító elemzést szakmai partnereinkkel Magyarországon, Szlovákiában és Romániában valósítjuk meg. Arra keressük a választ, hogy milyen ismeretek szerezhetők a gyakorlatban az aktív polgárság témaköréről, a polgárok önszerveződési hajlandóságáról, a közösségi, közéleti részvétel formáiról, illetve hogy a projekt célcsoportjába tartozók mennyiben vesznek részt a közösségi szolgáltatások építésben, formálásában. A vizsgálatok során külön figyelmet fordítunk a fiatalok és a nők részvételének, integrációjának helyzetére. A kutatás maga Magyarországon valósul meg. Határon túli partnereinkre a véleményezésben, a konzultációs lehetőségek biztosításában, a kérdőíves vizsgálatok lebonyolításában történő közreműködésben, illetve az értékelési munkákban számítunk.

TAPASZTALAT INTEGRÁLÓ MAGYARORSZÁGI KONFERENCIA

TAPASZTALAT INTEGRÁLÓ MAGYARORSZÁGI KONFERENCIA

Országos konferenciánk során olyan neves előadók segítségével járjuk jobban körbe a projekt által érintett témákat, akik a téma elismert szaktekintélyei. A konferencián bemutatásra kerülnek a projektünk által elért eredmények. Az a célunk, hogy a projekt által érintett, a partner országokban levő települések ifjúság és nőpolitikai gyakorlatát, valamint a polgárok részvételét ösztönző gyakorlatait megismerjük és közvetítsük.

MÓDSZERTANI ÖSSZEGZÉS ÉS AJÁNLÁSOK KIDOLGOZÁSA SZAKÉRTŐ ÁLTAL

MÓDSZERTANI ÖSSZEGZÉS ÉS AJÁNLÁSOK KIDOLGOZÁSA SZAKÉRTŐ ÁLTAL

Célunk, hogy az elkészült kutatási dokumentációt kiadvány által tegyük elérhetővé az érintetteknek és a szélesebb társadalmi közegnek. A tapasztalatainkat iskolai rendhagyó órákon, diákkluboknak, kollégiumokban, közösségeknek, illetve közéleti szereplőknek is be kívánjuk mutatni.

KIADVÁNY

KIADVÁNY

A projekt tapasztalatainak, jó gyakorlatainak összegyűjtését tartalmazó magyar és angol nyelvű kiadvánnyal a megfelelő disszeminációt kívánjuk támogatni. A kiadvány különlegessége, hogy a hagyományos nyomtatott dokumentumok mellett az online is meg fog jelenni, így bárhonnan lehetővé válik annak tanulmányozása.

TANULMÁNYUTAK

TANULMÁNYUTAK

A projekt során több hazai nagyvárosba is ellátogatunk, hogy tanulmányozzuk a helyi szervezetek működését, jó gyakorlatait. A tanulmányutak helyszínéül választottuk: Békéscsabát, Budapestet, Győrt, Kecskemétet, Szegedet, Székesfehérvárt, Tatabányát és Veszprémet.

MŰHELYMUNKÁK

MŰHELYMUNKÁK

A workshopok során a résztvevőkkel feldolgozzuk a tapasztalatiakat az aktuális témákról, hiszen ennek megfelelően tudjuk a jó gyakorlatokat összegyűjteni, rendszerezni. A műhelymunkák eredményeit az elkészülő kiadványban, valamint a tapasztalat integráló konferencián mutatjuk be. Ízelítő témáinkból a teljesség igénye nélkül: fiatalok közéleti és közösségi részvétele, a nők munkaerőpiaci helyzete, fenntartható civil működés és forrásszervezés, az adományozás kultúrája.