2005 – Erdély

2005 – Erdély

25 fiatal részvételével szerveztük meg azt a két hetes Székelyföldet bejáró programot, mely több alprogramból épült fel:
1. Négy csoportra bontva gyalogosan jártuk be Székelyföldet, melyre 1 hét állt rendelkezésre. Mind a négy csoport más-más vidéket járt be, a cél viszont azonos volt: 110 km legyaloglása közben a természeti és épített környezet minél jobban történő megismerése. Az útról az egyes csoportok még a helyszínen naplót készítettek, és beszámolót tartottak a többieknek.
2. A program második részében helyi ifjúsági szervezetek bevonásával szervezett keretek közt jártuk be Székelyföld nevezetességeit. A bázisunk Székelyudvarhely volt, minden reggel innen indultunk és ide érkeztünk vissza.
Ez a projekt alapozta meg Egyesületünk életében a határon túli cserekapcsolatok létrehozásának ötletét. Ekkor még nem vontunk be helyi fiatalokat a programunkba.