MEGELŐZÉST, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓT ÉS EGYÜTTÉLÉST TÁMOGATÓ HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS EGYHÁZI DIAKÓNIAI ÉS CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN ARNÓTON

  • Kezdőlap
  • MEGELŐZÉST, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓT ÉS EGYÜTTÉLÉST TÁMOGATÓ HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS EGYHÁZI DIAKÓNIAI ÉS CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN ARNÓTON

Projekt címe: Megelőzést, hátránykompenzációt és együttélést támogató helyi közösségfejlesztés egyházi diakóniai és civil együttműködésben Arnóton
Projekt száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00011
Projektidőszak: 2018. február -2021. április 30.
Szakmai vezető: Buday Barnabás

Konzorcium felépítése
        Konzorcium vezető: Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat (Egyházi szervezet)
        Konzorciumi tag: Háromkő Egyesület (Civil szervezet)
        Konzorciumi tag: Arnót-Újcsanálosi Evangélikus Társgyülekezet (Egyházi szervezet)

Támogatási keretösszeg: 50 millió forint

A projektről

A projektről

A támogatási kérelem célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés és együttélés biztosítása. A helyi közösségek, és a vidéki térségekben az egyházi és civil együttműködések szerepe ezekben a folyamatokban felértékelődik, ezt a konzorcium tagjai korábbi tapasztalatai is megerősítik.
 A konzorciumi partnerek a célok eléréséhez a megyeszékhely agglomerációjában, térségi jelleggel kívánnak helyi közösségfejlesztési tevékenységet megvalósítani, alapvetően az arnóti evangélikus közösség illetve a kapcsolódó szeretet- és közösségi szolgálat értékteremtő munkájára és a Háromkő Egyesülettel már korábban elkezdett együttműködésre építve. Az önkéntesen szerveződő, karitatív és segítő tevékenységeket népszerűsítő „idősbarát”, „kisebbségbarát”, „fiatalbarát” és „családbarát” helyi közösség a minőségi élethez való hozzáférés, a hátránykompenzáció, az esélyteremtés és együttélés motorja lehet a miskolci járásban – hiszen a szeretetszolgálat négy kistérséget lefedő területi hatállyal, a gyülekezet pedig 8-10 település lakosságát megszólítva működik. Nem mellékes tényező, hogy a gyülekezet ad otthont a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye esperesi hivatalának, így a rövid és hosszú távú hasznosítás szempontjából egyaránt fontos, hogy az egész egyházmegye, annak gyülekezetei és a kapcsolódó helyi lakosság elérhető a projekt szakmai programjával.

A projekt lényeges eleme a társadalmi felelősségvállalásra kész egyházi és civil szereplők együttműködésének láthatóvá tétele, hiszen ez is szemléletformáló. Önállóan, a szűkös erőforrásokat tovább aprózva nincs lehetőség inkluzív, összetartó és megtartó közösségek építésére az érintett kistelepüléseken.
A projekt azokat a problémákat próbálja a saját eszközeivel orvosolni, amelyek megjelennek a település és a térség esélyegyenlőségi programjaiban. A Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz, illetve a Járási Esélyegyenlőségi Programhoz történő illeszkedés a releváns problémák azonosításán túl hozzájárul a projekt megvalósíthatóságához, illetve eredményeinek disszeminációjához is. Alapvetően olyan tevékenységek megvalósítására vállalkozik a konzorcium, amelyek irányában a helyi társadalom más szereplő legalább elvi kötelezettségeket vállaltak, de amelyek megvalósításhoz szükséges az együttes fellépés.   

Minden a programban szereplő rendezvénnyel, programmal a térségben élő emberek  információhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférését, társadalmi megítélését, elfogadottságát, integrációját és minőségi életre való esélyét kívánjuk erősíteni – a helyi közösségen keresztül.
A prevenciós programokon keresztül hozzájárulunk az időskori minőségi élet segítéséhez, az áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzéséhez, személyes támogatást és folyamatos tájékoztatást adunk az addikcióval és elkallódással veszélyeztetett fiataloknak. A megváltozott munkaképességűek és hátrányos helyzetűek, de munkapiacra visszatérni kívánó állampolgároknak a helyi közösség programjai és tréningjei segítik a munka világába való újbóli bekapcsolódást.

Már középtávon elérjük, hosszú távon pedig “önműködővé" tesszük a célcsoport tagjainak ügyek melletti aktivitását, melyben nagy szerepe van a személyes részvételnek, a szűkebb és tágabb értelemben vett környezetükért való tenni akarásnak.
Az évek során kialakult, élő közösségek olyan társadalmi együttműködést hoznak létre, melynek erős hátránykompenzációs hatása hosszútávon érezhető hatással bír. Ezek nyomán hozzájárulunk a helyzet átörökítését eredményező deprivációs ciklusok megtöréséhez, hátránykompenzációhoz, valódi esélyteremtéshez, melynek alapja a közösségi megoldások támogatása.Hosszú távon a programjainkon keresztül elérjük, hogy minél több rászoruló és dolgozni akaró ember munkához és a segélyezési rendszerből kikerülve saját keresethez jusson, akár a nyílt, akár a védett munkaerőpiacon.