Kezdetektől 2015-ig

Hősök temetőjének takarítása Miskolcon a Háromkő Egyesület szervezésében

A program előzménye

sirtakA Miskolc belvárosához közel lévő elhagyatott I. világháborús sírok gondozásának ötlete 1992-re nyúlik vissza, amikor Kapusy László Pál, a 19. Bükk cserkészcsapat akkori parancsnok indíttatására a cserkészek gondozásba vették a temetőt. Ez a hely a Miskolc – Tetemvár területén (a híres deszkatemplom és temetőtől nem messze) a szépen gondozott és karbantartott „Hősök temetője” mellett kb. 50 méterre található. A sírokat helyenként több méter magas sűrűn benőtt akácos és bozótos fedte el olyannyira, hogy a temető szomszédságában élő helyi lakosok is csak a sírok legelején lévő emléktáblából tudták, hogy a területen katonai temető található. Aki kíváncsi volt a sírokra és belevetette magát a bozótosba sajnos akkor sem lett sokkal okosabb, ugyanis a sírköveket teljesen bemosta az eső és ellepte a moha, alig pár centiméter állt ki a kövekből. Hosszú évek, évtizedek óta nem gondozta senki a temetőt, és a természet sajnos óriási kárt tett az egykor nagy tisztelettel eltemetett katonák sírjaiban.

A kezdeti lelkesedés hamar elmúlt, sem társadalmi, sem másmilyen támogatás nem kísérte az önként vállalt programunkat, pedig már annak idején is sokat cikkezet a programról a sajtó. Persze az Szövetség újjáalakulása sirtak2után toborzott kiscserkészekkel nem lehetett látványos munkát végezni, a 72 sorból, és soronként 6-7 sírból álló temetőnek csak egy piciny részét sikerült megtisztítani. Időközben sajnos Kapusy László Pál csapatparancsnok elhunyt, és a temetőtakarítás ügye egy időre feledésbe merült.

Az akkori kiscserkészek időközben felnőtt emberek lettek, és azóta átvették a cserkészcsapatok és a Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyét felölelő II.
Cserkészkerület  vezetését. És megalakítottuk a Háromkő Egyesületet. Mindenben igyekszünk a cserkészet megalapítói és elődeink, a példaképpé váló öregcserkészek által közvetített értékrendet követni és meg nem valósított terveiket valóra váltani. Ezáltal természetes kötelességünknek éreztük, hogy véghez vigyük annak a projektnek az ügyét is, ami megtestesíti a cserkészmozgalom lényegét: hagyományápolás, hazaszeretet, önkéntes munkán alapuló társadalmi szerepvállalás.

Az eddig megvalósult program bemutatása

2005

sirtak32005. áprilisában szerveztük első akciónkat, melyen 35 fő cserkész fiatal vett részt. A munka alkalmával feltérképeztük a temetőt, és elkezdtük a terület gaztalanítását. Áldatlan állapotok fogadtak minket, ráadásul alig volt felszerelésünk a munkálatokhoz. A cserkészraktárban fellelhető összes ásót, gereblyét, baltát kihoztuk, és a támogató Háromkő Egyesületnek köszönhetjük, hogy ágvágókat, fűrészeket és egyéb felszereléseket vásárolt a munka folytatásához. Az 1- 2 méter magasra, sűrűn benőtt akáccserjéktől szinte centiről centire kellett a területet visszahódítani. A munka keménységét tükrözi, hogy a 35 főnek egy nap alatt mindössze 10 sort (ez kb. 60 sír) sikerült megtisztítani. Nem elegendő ugyanis a cserjéket kivágni, egy külön csapatnak a domboldalról kellett leszállítani a lenyesett ágakat. Az egymásra rakva több méter magas nyesedéket a temetőgondozás pár nappal később elszállította. Köszönjük a segítségüket!

2005 folyamán még két hasonló nagyszabású akciót szántunk a temető takarítására, melybe más-más cserkészcsapat és civil szervezet kapcsolódott be. Voltak olyan cserkészcsapatok, akik Gyöngyösről, Sárospatakról, Kazincbarcikáról utaztak Miskolcra, hogy bekapcsolódjanak a programunkba!

A Háromkő Egyesület a hatékony munka érdekében kénytelen volt további felszereléseket vásárolni: újabb ágvágókat, baltákat, ásókat, gereblyéket, védő kesztyűket, drótkeféket, stb. Az önkéntes munkásokat minden alkalommal vendégül tudtuk látni ebédre a Hunyadi Cserkész Alapítvány támogatásának köszönhetően. Az őszi munkálatokba alkalmanként 25-35 fő vett részt, vagyis összesen 100 cserkész fiatal kapcsolódott be a programba. A munkálatok során további 25 sort, vagyis mindösszesen 210 sírt szabadítottunk meg a gaztól. Ezzel párhuzamosan egy külön team ásta ki és állította fel újra a szinte teljesen bemosott sírköveket, majd őket követte egy másik team, akik ledrótkefézték, és újra festették a neveket. Sok helyen annyirsirtak4a korrodált a sírkő felülete, hogy nem tudtuk a neveket felismerni.

2005. október 9-én a temetőben felálítottuk az ország második cserkész kopjafáját, mely a munkánk folytatásának zálogaként is szolgál. Fontosnak tartottuk a
kopjafa állítást, hiszen le szerettük volna róni tiszteltünket a hősök emléke előtt, és kézzel foghatóvá szerettük volna tenni azt az összefogást, mely a temetőtakarítási akció körül megvalósul, hiszen minden résztvevő csapat és szervezet nevét feltüntettük egy táblán. Az eseményen jelen volt Káli Sándor Miskolc város polgármestere és Balogh István alezredes úr a BAZ megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka is, és számos helyi szervezet is: Magyarok Világszövetsége, POFOSZ, Rákóczi Szövetség, stb. A kopjafa költségeit a Háromkő Egyesület finanszírozta

2006

sirtak52006 tavaszán újult erővel és lelkesedéssel folytattuk a programunkat. Áprilisban a II. Cserkészkerület vezetőképző táborának 45 cserkésze végzett emberfeletti munkát: a vadhajtások gyökereit egyesével baltázták ki, nehogy visszanőjön a területre. További sírköveket helyeztek vissza a helyükre, és folytatták a nevek újra festését is. A munka során további 15 sort (kb. 100 sír) szabadítottak fel a gaztól.

Az ősszel az eredeti terveinkkel ellentétben nem tudtunk a végére járni a munkának, mert a meredek domboldal és az egyre sűrűsödő gaz megnehezítette a feladatunkat. A 2005-ös esztendőhöz hasonlóan 2006 őszén is 4 rekultivációs hétvégét szerveztünk közel 120 fő cserkész bevonásával.

2007

kiemeltA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó főosztályától nyert pénznek köszönhetően tovább tudtuk bővíteni programunkat, hiszen a sírok rendbehozatalába bekapcsolódó fiataloknak történelmi előadásokat is tudtunk szervezni. Ezek az előadások foglalták egységes keretbe az I. Világháború történelmi hátterét, és a sírokban nyugvó katonák életútját.

2007. márciusában ült le az Egyesületünk a Magyar Cserkészszövetség II. Kerületének vezetőségével a közös terveinket kidolgozni. Felépítettünk egy olyan programtervet, melybe minél több szervezet fiataljait szeretnénk bevonni. Előadókat, és megfelelő helyet kerestünk az előadásoknak, illetve igyekeztünk megteremteni a sírtakarításhoz szükséges technikai hátteret.

Ebben az évben a miskolci Gyermekvárosból is érkeztek segítségül fiatalok, akik az önkéntes francia gondozójukkal együtt kapcsolódtak be a munkába. A 2007-es év utolsó őszi akciónk alkalmával a meredek domboldal tetejéig érő katonai temető majdnem a végéig értünk a tisztítási munkálatokkal, azaz a 72 sor körülbelül 450 sírjából hozzávetőleg 400-at teljesen rendbe hoztunk, vagy kiszabadítottuk a gaz fogságából. Természetesen idén is legalább 15-20 zsák szemetet gyűjtöttünk össze az egyébként nem túl frekventált helyen lévő területről, mert valakik illegális szemétlerakónak használják a hősök temetőjét…

2008

 Az idei évben a sírkövek feltárásának és helyreállításának az éve volt, illetve az eddig végzett munsirtak6kálatok karbantartása, továbbá a temető utolsó, még ki nem
takarított részének befejezése. Májusban két alkalommal (3-án és 24-én) szerveztünk egy-egy nagyobb szabású takarítást. Az eseményeken 20-25 fiatal vett részt. Fontos volt a tavaszi „nagytakarítás”, hiszen előttünk állt a Hősök napja, melyen meg akartuk mutatni az eddigi munkánk eredményét. A következő nagyszabású akciónk szeptember 13-án valósult meg, amikor is a tavaszból hátralévő, és a nyári visszanövéseket tettük rendbe, majd a már menetrendszerinti munkaként fűnyírás, gereblyézés, gazhordás, és földmunkák (a sírok domboldali lépcsőzetes állapotának visszaállítása) voltak a teendőink. Sajnos ezeknek a túlnyomó része időről időre visszatérő munkálatok lesznek.

Szembe kellett néznünk viszont azzal a ténnyel, hogy önmagában nem elegendő az évi két-három nagyszabású temetőtakarítási akció szervezése, hiszen a területet folyamatosan karban kell tartani, és gondozni kell. Ez a feltétele annak, hogy az elvégzett munkák állagát megőrizzük, és a temető tiszta és rendezett képet mutasson az év minden napján. Mivel sem erőnk sem lehetőségünk nincs arra, hogy egy-egy cserkészcsapat folyamatosan karban tartsa a temetőt (lássuk be azért, hogy ez már túlmegy a mozgalom hivatásán, és a cserkész gyermekeket, fiatalokat nem küldhetjük folyamatos temetőgondozásra a cserkészprogramok helyett) a Háromkő Egyesület igyekszik egy-egy lelkes fiatalnak zsebpénz fejében felajánlani a fűnyírási munkát, melyet idén a HM pályázatának köszönhetően a saját költségvetésünkből kiegészítve megvásárolt fűnyíróval tudunk megoldani. Lassan a pénzügyi tartalékaink kimerülnek, hiszen egy-egy nagyobb szabású sírgondozási akció 30-40 ezer forintba (ebéd és üdítő az önkénteseknek, felszerelések, alapanyagok vásárlása, stb.) és az óriási terület egyszeri lekaszálása 20-25 ezer forintba kerül (munkadíj, benzinköltség, kiszállítás, stb.). Ezért számítunk a jövőben is a Minisztérium támogatására!

A legnagyobb eredménynek azt könyvelhetjük el, hogy 2008 májusától a temető hivatalosan is bekerült Miskolc város hősök napi rendezvény sorozatába, melynek keretén belül a Magyar Cserkészszövetségen túl a Miskolci Önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium is képviselteti magát. Mivel a Háromkő Egyesület a Magyar Cserkészszövetség II. Kerületével szorosan együttműködik és évek óta aktív szerepet vállalunk a városi nemzeti ünnepek szervezésében, nem volt nehéz meggyőzni a Miskolci Rendezvényszervezői Irodát, hogy a temetőben nyugvó katonákra is méltóképpen meg kell emlékezni a róluk elnevezett napon. Ezáltal az eddig méltatlanul elfeledett, elhanyagolt I. Világháborús temető kikerült a feledés homályából, és – reményeink szerint ezen túl is – minden évben hivatalos tiszteletadás mellett fogunk megemlékezni a hőseinkről.

A fenti munkálatokon túl nagy hangsúlyt fektettünk a Magyar Honvédség történelmi szerepébe betekintést nyújtani a fiataloknak. Az eredeti terveinknek megfelelően április 26-án egy belső előadást szerveztünk, melyen elsősorban cserkész fiatalok vettek részt. Az előadást azok a fiatalok hallgatták, akik eddig is és idén is bekapcsolódtak a társadalmi munkákba, azaz fizikailag is segítették a temető rendbe hozását. A második és nyilvános előadást december 14-én a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban szerveztük meg, melyen szintén sok érdeklődő fiatal jelent meg, hála az iskola tanárainak közreműködéséért. Az eseményt plakátok útján is meghirdettük, talán ennek volt köszönhető, hogy ilyen szép számmal hallgatták az előadást, akiket igyekeztünk a jövő évi temetőtakarítási programjainkra is elcsábítani.

2010

Hagyományainknak megfelelően egy tavaszi és őszi alkalommal vonultunk ki a cserkészekkel és más önkéntesekkel a temetőhöz a terület karbantartási munkálatainak elvégzése érdekében.

2011

Idén két alkalommal szerveztünk önkéntes temetőtakarítási akciót. A tavaszi alkalmat a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség gyülekezetében is meghirdettük, ahonnan 10 fő is érkezett szerszámokkal felszerelkezve. Az egyik gyülekezeti tag a fű lekaszálását vállalta. Sokat haladtunk a munkálatokkal, melynek fő iránya a temető felső részének megtisztítása volt. Ősszel a cserkészekkel végeztük el a tél beállta előtti munkálatokat: fűnyírás, gereblyézés, stb. 2012 – Rendíthetetlenül folyt a munka tovább a szokásosnak mondható tavaszi és őszi alkalmak beiktatásával. Egyre kevesebb akác nő vissza a temető területére, ami azt jelenti, hogy sikerült a föld alatti gyökérzetet sziszifuszi munkával kiszedni. Egy-két új sírkő is előkerült, minden ilyen lépésünket fotóval is dokumentáljuk. A sírkataszter összeállítását is folytattuk, de sajnos sok sírkövön olvashatatlan a felirat.

2013

Ebben az évben három alkalommal szerveztünk nagyobb szabású rekultivációs akciót fiatalok részvételével. A tavaszi alkalommal a május végi Hősök napi koszorúzásra készítettük elő a területet, illetve a téli „szünet” után kellett elrendezni a temetőt. Ilyenkor több zsáknyi szemetet gyűjtünk össze és szállítunk el. Az év során négy alkalommal vágtunk  füvet a saját tulajdonunkban lévő fűkaszával. AZ őszi két akció során az egyikbe a B-A-Z megyei  Család, Esélyegyenlőségi és Önkéntes Ház is bekapcsolódott társszervezőként, akik a Herman Ottó Gimnázium 20 tanulójával vettek részt az IKSZ keretén belül. A másik alkalommal a cserkész vezetőképző tagjai folytatták a munkálatokat. Érdekesség, hogy még 10 év után is találtunk sírköveket mélyen bemosódva a föld alá! Idén végre arra is volt időnk és energiánk, hogy ne csak a nagyobb fatönköket  távolítsuk el a területről, hanem az apróbb elszáradt gyökereket, kiálló részeket, melyek csak úgy „zabálták” a fűkasza damilját. A kopjafánkat lecsiszoltuk, újra lazúroztuk, és új táblát is kihelyeztünk rá. Egyre szebb a temető, ha szépen beáll az aljnövényzet is, akkor lesz igazán méltó nyughely az elhunyt hősöknek.

2014

A 2014-es év jelentős esemény Egyesületünk által karbantartott I. Világháborús temető történetében, hiszen 100 éve tört ki az I. Világháború, és ebben az évben kezdődik a négy évet felölelő centenáriumi megemlékezés sorozat. A területen végzett munkálatokat ennek tudatában végeztük, és igyekeztünk felgyorsítani azokat a folyamatokat, melyek már évek óta várattak magára. A tavaszi takarítási akciónkat május 10-re időzítettünk, mely bár munkaszüneti nap volt mégis sokan eljöttek rá. Köszönet a miskolci Barantásoknak, a cserkészeknek, és minden miskolci állampolgárnak, aki részt vett az akción!

A centenáriumi megemlékezés kezdetére mindenképpen el akartuk készíteni azt az információs táblát, mely a temető történetét mutatja be és az ott nyugvóknak állít emléket. Kovács László képviselő úr képviselői alapjából támogatta elképzelésünket, ennek köszönhetően a május végi Hősök Napi koszorúzásra elkészült a szépen faragott tábla. A történelmi részt Somorjai Lehel a Megyei Levéltár igazgatója készítette el, további képeket Leskó György cserkésztiszt bocsátotta rendelkezésünkre. A tábla másik oldalán az elhunyt katonák neveit tüntettük fel, ami gyakorlatilag nem más, mint az éve óta bővítgetett sírkataszter anyaga. Az emléktáblát végül a május végi Hősök Napi megemlékezésen Pfiegler Péter alpolgármester úr jelenlétében lepleztük le és adtuk át

Az év során három alkalommal kaszáltuk le a temetőt, ennek köszönhetően a gaz kezd teljesen eltűnni és helyette ligetes, füves terület kialakulni. Ősszel két alkalommal szerveztünk takarítást: október 4-én több, mint 60 diák jött el és segített a munkálatokban a közösségi szolgálat keretein belül. Ezúton köszönjük a Fráter György Katolikus Gimnázium, Herman Ottó Gimnázium, Kandó Kálmán Szakközépiskola és a tiszaújvárosi (!) Eötvös József Gimnázium tanulóinak és pedagógusainak a segítségét! A nap során fiatalok elkezdték újra festeni a sírköveket, folytatták a gyökerek kiszedését, kiszélesítették a terepet, és újabb két bemosott sírkövet is találtak! A munka végén Leskó György nyugalmazott katona tartott érdekfeszítő történelemórát az I. Világháborúról, majd az üres gyomrokat sok-sok pizzával igyekeztünk betömni.

Október 11-én a cserkész vezetőképző tagjai folytatták a munkát, akik elkezdték a fonott kerítés építését, melyet a terveink szerint a temető körül fogunk végig futtatni. Az idei év mozgalmas és sikeres volt a temető helyreállítása és méltó állapotába való visszaállítása kapcsán. Bár még így is sok munka áll előttünk…

2015

A szezont egy jó hírrel indítottuk, mégpedig azzal, hogy a MOL „KÖSZ” programja felkarolta önkéntes munkánkat, és 200 ezer Ft-al hozzájárult  – többek közt – a temetőben végzett munkálatok költségeihez. Így a következő pár önkéntes akció során nem kell azon aggódnunk, hogy miből veszünk benzint a fűkaszába, lesz-e festék, vagy miből fizetjük ki az önkénteseink ebédjét.

1

Május 30-án volt az első alkalom, amikor a miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola és a Fráter György Katolikus Gimnázium tanulói kapcsolódtak be a munkába, kb. 30 fővel. Pár nappal az akció előtt lekaszáltuk a füvet, így a diákok már egy előkészített terepre érkeztek. Legnagyobb meglepetésünkre mire szombaton kiértünk a temetőbe a lekaszált füvet a Városgazda összegereblyézte és elszállította, így ezzel nem kellett már foglalkoznunk. A raktárból minden szükséges felszerelést kihoztunk: védő kesztyűket, ágvágókat, ásókat, gereblyéket, baltákat, drótkefét, stb. Nagyon szorgalmasak voltak a diákok is: kiszélesítették a terület jobb oldalát, a lekopott neveket festették újra, és folytattuk a fonott kerítés építését is. Első hallásra ezek a munkák nem tűnnek túl nehéznek, de aki csinálta pontosan tudja milyen nehéz a mohát drótkefével eltávolítani a sírkövekről, vagy a kerítésnek való akácfát kivágni, kihegyezni, lehámozni és úgy beütni a földbe, hogy az 10 év múlva is stabilan álljon… A munka végeztével vendégül láttuk a fiatalokat egy jó nagy adag pizzával, annyit rendeltünk, hogy mindenki jól lakott! Szép lett a temető, de lesz még munka vele bőven!

2  5

A Miskolc – Tetemváron található I. Világháborús temetőben is folytattuk a munkálatokat: a résztvevő önkéntesek segítségével elkezdtük a területet egy jelképes, fonott kerítéssel körbe venni, az olvashatatlanná vált sírköveket újra festettük, és a folyton visszanövő gaztól is megtisztítottuk a területet. Ezen túl sikerült újabb bemosott sírköveket is találnunk, melyeket kiemeltünk, megtisztítottunk, és a helyére állítottunk, a neveket felvettük a korábban elkészített sírkataszterünkbe.

4   3

Az évben összesen hét önkéntes napot szerveztünk, melyen javarészt közösségi szolgálatos diákok, cserkészek, illetve a Háromkő Egyesület önkéntesei vettek részt. A projekt a Kösz! Program támogatásával valósult meg, melyet ezúton is köszönünk a MOL-nak, a támogatásuk nélkül nem tudtuk volna a szükséges felszereléseket, alapanyagokat megvásárolni.

Kapcsolódó oldal: I. Világháborús temető archívum

Adó 1%

Kérjük adója 1%-val támogassa szervezetünk működését!

Adószám: 18443947-1-05

Tehetségpont

Amennyiben a Tehetségpont hálózatról szeretne többet megtudni, látogasson a tehetseg.hu oldalra, az alábbi képre kattintva: