I. Világháborús temető

Önkéntes nap 2018. október14.

A találkozó szokásos módon a Petőfi téren volt, de sokan, akik helyben laknak és ismerik a környéket egyből az I. Világháborús temetőhöz jöttek. Összesen 30 önkéntes érkezett a Kandó, Baross, Szentpáli iskolákból, jöttek cserkészek, Háromkő Egyesület tagok, illetve jött egy idősebb hölgy is, aki a Jókai lakótelepen él. Szóval szép számmal gyűltünk össze.
Egy rövid történelmi összefoglalóval kezdődött a nap, majd nekiláttunk a feladatoknak: Zahuczky László történész által kinyomtatott lapokat, – melyek az eredeti sírkataszterben található neveket tartalmazta – kellett a sírkövekhez párosítani.
Nem volt egyszerű munka a sírköveken található neveket az eredeti nevekhez társítani, de ennyi emberrel egész hatékonyak voltunk, bár pontosan tudtuk, hogy egy nap alatt lehetetlen a végérejutni. A sziszifuszi munka eredményeként a kb 650 névnek a felét feldolgoztuk az alábbi eredménnyel: kb 200 nevet megtaláltunk, amit össze tudtuk párosítani. A neveket az adatbázisban elektronikusan javítani tudtuk, vagyis ezek az adatok immáron hitelesnek tekinthetők! A rossz hír az, hogy minden második, szépen felújított sírkövön szereplő adat hibás! A keresést az is nehezíti, hogy a sírkövek számát a felújított kövekre nem vésték fel, így lehetetlenné téve az azonosítást – eredetileg ugyanis a köveket beszámozták, így vezették fel az elhelyezkedésüket a térképre. Egy másik csapat folytatta a terület átfésülését és újabb sírköveket fedeztek fel, amiket az elmúlt évtizedek során hordtak szét az emberek. A napot egy közös pizza evéssel zártunk, amire vendégeink voltak az önkéntesek. Köszönet és hála a segítségért!

Önkéntes nap 2018. október 13.

Mivel szombat munkanap volt, eredetileg vasárnapra terveztük az őszi önkéntes napot, de látván a hirdetésünket Szemerszki Mihály a Búza-téri görög katolikus parókus jelentkezett, hogy 15 fővel szombat délután jönnének segíteni a munkálatokhoz. Nagyon megörültünk a nagylelkű felajánlásnak és gyorsan át is szerveztük kicsit a hétvégét. A Fráter Gimnáziumban tanuló hittanos csoport nagyon lelkesen kezdett a munkának, ami az alábbiakból állt: a temetőt övező 50-100 méteres sávban – ami gyakorlatilag egy dzsungel – újabb, eddig elő nem került katonai sírkövek keresése, az emléktábla lefestése, illetve az átstrukturált temető adatbázisának frissítése laptoppal.
A sűrű akácosban, ami számtalan pólót és nadrágot megszaggatott a diákok 14 db eddig fel nem fedezett sírkövet találtak!
Vagyis még több katona sírja került elő, olyanoké, akiket ha most nem találunk meg az emlékük örökké a semmibe vész! A kiásott, koszos köveket a diákok megtisztították, és krétával olvashatóvá tették a neveket!
A történelmi áttekintést tartalmazó emléktáblára is rá fért már a lazúrozás, három rétegben kenték le, annyira szívta magába a lazúrt a fa felület. Zárásként egy csoportképet is készítettünk. Köszönjük a munkátokat!

Előkerült a sírkataszter

Érdekes fejlemények vannak a területre vonatkozó levéltári anyagokkal kapcsolatban! Ugyanis előkerültek olyan dokumentumok, melyek a temető kialakításával kapcsolatos határozatokat tartalmazza, illetve a Dobrossy István hagyatékából az eredeti kataszter, térképpel ellátva. Azt eddig is lehetett sejteni, hogy az általunk a sírkövekről összeírt kataszterben szereplő nevek és adatok nem felelnek meg teljesen a valóságnak, hiszen sok esetben sérült, olvashatatlan felületet igyekeztünk olvashatóvá tenni. Erre úgy tekintettünk, mint egy alap dokumentumra, amiből ki lehet indulni a későbbi kutatások során. Viszont most már pontosan látjuk, hogy a felújított kövekre felvésett nevek nagyban eltérnek a valóságtól, ezért sem értjük, hogy egy ilyen beruházást miért nem előzött meg kutatás, vagy legalább kérdezték volna meg a véleményünket a teendőkről… A felújított sírköveken szereplő nevek, több, mint 40%-án helytelen, elírt név szerepel! Vagyis épp a lényeget nem sikerült elérni: a hősi halott katonák emlékét megőrizni az utókor számára…

Jó hírek a nyárra

Sok jó dolog történt mostanában a projektünkkel kapcsolatban! A temető felújítását végző Titán Kft 500 ezer Ft támogatást adott az egyesületünknek, megköszönve ezzel az elmúlt évek feltáró munkálatait és azt a gesztust, hogy minden rendelkezésünkre álló információt átadtunk számunka annak érdekében, hogy minél pontosabb adatok kerüljenek feltüntetésre az újonnan felállított sírkövekre. A támogatásból tovább fogjuk folytatni a munkát, ami már nem a karbantartásra – hiszen a terület mostanra már bekerült a Városgazda által gondozott területek közé – hanem a kutatásra fog összpontosítani. Ezúton is köszönjük a Titán Kft támogatását és azt, hogy az I. Világháborús temetőket lelkiismeretesen felújította.

A másik jó hír, hogy a Miskolc MJ Város Mecénás pályázatán 200 ezer Ft támogatásban részesültünk, amit célirányosan a budapesti, illetve a bécsi katonai levéltár kutatásaira fogunk fordítani. A történész szakmai segítőnk Zakuczky László lesz, aki elfoglaltságai ellenére vállalta a felkérésünket, mert az már most pontosan látszik, hogy szakember bevonása, illetve levéltári kutatások nélkül a munkánk megtorpanna. Köszönet a támogatásért a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottságnak!

14 évnyi munkánk ért be

Szinte hihetetlen az a látvány, ami most fogadja az  arra járókat a tetemvári I. Világháborús, úgynevezett “szalag temetőben”. A Miskolc MJ Város által 2017-ben nyert pályázati pénzből teljesen megújult a temető, szinte minden megvalósult, amit célként tűztünk ki magunk elé: a szétmállott kövek cseréje és a kővel leszórt járda a temető jobb oldalán. A terület körbe kerítésére sajnos már nem jutott pénz – hiszen a forrásból még három másik temető is felújításra került -, de talán ez az, amit könnyen el lehet engedni. A sírkövek elkészítéséhez átadtunk minden információt a kivitelezőnek, ami a birtokunkban volt, vagyis az elmúlt majd’ másfél évtizedes munkánk során feltárt, kikutatott és elkészített sírkatasztert, amit évről-évre egészítettünk ki és bővítettünk, ahogyan haladtunk előre a munkával. Persze jól esett volna, ha minket is bevettek volna a megvalósítás folyamatába, ha már közel 1500 önkéntesünk legalább 4000 munkaórájának köszönhetően volt bármi fogalmunk arról, hogy mekkora is a temető területe, hány katona van ide temetve, és milyen adat szerepel egy-egy sírkövön. Arról nem is beszélve, hogy mennyi felszerelést, alapanyagot, élelmiszert vásároltunk a 14 év alatt, ami több milliós nagyságrendet ölel fel. Persze már 2004-ben pontosan láttuk – , amikor még azt sem tudta senki, hogy itt katonai temető van – , hogyha egyszer a munka véghez érünk, már mindenki magáénak tudja majd az érdemet. Ezért is dokumentáltunk mindent lépésről lépésre, és állítottuk a kopjafát.

Persze a munkának még koránt sincs vége, hiszen sok olyan sírkő van, amit nem volt időnk kikutatni, amiről egyetlen adatunk sincs, vagy csak részadatok (névfoszlányok, nincs rang, születés, halál dátum, stb.). Ha még lett volna két-három évünk… akkor éppen a végére értünk volna mindennek. A következő lépés a Tetemvár különböző részeiről felkutatni és összegyűjteni a széthordott katonai sírköveket, a neveket felvezetni a sírkataszterbe és… nekik is hasonló szép sírköveket készíteni. A képen is látható kövekre ki kell kutatni a neveket, amire csak a bécsi katonai levéltárban lesz némi esély, illetve a régi, kiszedett kövekről kell valahogyan még több adatot kinyerni, vagyis különböző módszerekkel láthatóvá tenni a felvésett neveket. Abban csak bízni tudunk, hogy valahol be vannak tárolva a kövek és nem került megsemmisítésre. Hogy honnan lesz a fentiekre pénzünk? Még nem tudni, de amit elkezdtünk azt befejezzük, mert a jelenlegi helyzet még nagyon felemás képet mutat. A fura az egészben az, hogy szakmailag nem látom, hogy rajtunk kívül bárki felügyelné a munkálatokat, hiszen ha itt rossz évszám ,más név kerül felvésésre… az örökké így marad. De akkor mi értelme volt az egész felújításnak, ha éppen a lényeg vész el, vagyis a hősi halált halt magyar katonáknak emléket állítani és átörökíteni az utókornak a tettüket? Zárásként beszúrok egy újabb fotót, ami már olyan képet fest erről a katonai temetőtől, amire mindíg is vágytunk!

Akciónap október 14-én

Gyönyörű szép őszi időre ébredtünk az idei év feltehetően utolsó I. Világháborús önkéntes napunk során. A hetekkel korábban beharangozott programra több iskolából is jelentkeztek: Bláthy, Baross, Hermann képviseltette magát. Gyülekező a Petőfi téren volt, onnan közösen mentünk a tetemvári helyszínre. A résztvevők közül még szinte senki sem volt korábban a programunkon, így minden információ új volt számunkra

Miskolc MJ Város Önkormányzata pályázati forrásból fel kívánja újítani a miskolci I. Világháborús temetőket, ezért a nap során a még fel nem tárt katona neveket igyekeztünk összegyűjteni, hogy a későbbi levéltári kutatásokhoz minél több adatunk legyen meg. A sírkövek egy része tökéletesen olvasható: vallás, név, rang, születési év, halálozás dátuma és a sírkő száma olvasható rajta. A kövek egy része már csak részben olvasható és van jópár sírkő, amin semmilyen adat nem látható. Ez utóbbiakat igyekeztünk krétával, szénnel láthatóvá tenni, voltak diákok, akik lefotózták az olvashatatlan felületet, és szerkesztő programmal különböző kontraszt beállításokkal igyekeztek láthatóvá tenni a számokat és betűket, ezen kívül sok korábban rosszul felvitt adatot is korrigáltunk. Az önkénteseket 3-4 fős csoportokba osztva tártuk fel a hiányzó adatokat, minden csoport kapott kinyomtatott katasztert és felszerelést, amire csak szükségük lehetett. Elkezdtük a sírkövek egyenkénti lefotózását is, melyet később feltöltünk a honlapunkra.

A nap végén szokásunkhoz híven ebéddel láttunk vendégül az önkénteseket, majd a Tízes honvéd Egyesület bemutatót tartott a korabeli egyenruhákból és felszerelésekből.

Köszönjük a résztvevők áldozatos munkáját!

Önkéntes Akciónap május 20-án

A Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Ház karolta fel a kezdeményezést, melynek keretén belül a forprofit, a nonprofit és az állami szektor munkatársait szeretnénk bevonni az önkéntes munkába. Korán reggel két csapat indult útnak: az egyik az ebéd előkészítését intézte az egyesületi otthonunkban, a másik a raktárnál készítette elő a felszereléseket és szállította a helyszínre. Az előrejelzés ellenére nagyon szép időnk volt, és talán ennek is köszönhető, hogy közel 70 fő önkéntes jött el. Sokan civilként csatlakoztak a kezdeményezéshez, többen az önkormányzat különböző osztályairól érkeztek, és voltak, akik különböző cégeket képviseltek. A résztvevőket több csapatra osztottuk: voltak akik gereblyéztek, voltak akik bozótot irtottak, voltak akik a sírköveket tárták fel és voltak, akik a sírköveket tisztították meg. Nagyon lelkes és hatékony volt a csapat. Pár fiatal még most is felfedezett újabb sírköveket távol a temetőtől, melyeket nem vettünk be a kataszterbe, magam is meglepődtem, hogy még újabb és újabb kövek kerülnek elő… A napot a 10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület bemutatója és történelmi előadása zárta, majd egy finom babgulyással láttuk vendégül az önkénteseket.

Szép munka volt! Hajrá Miskolci polgárok! Köszönjük Nektek az önzetlenséget!

Meglepő fordulat: sosemvolt munka.

Május 18, ismét cseng a telefonom, egyeztetésre hívtak másnapra az Önkormányzat temetőgondozásért felelős vezetőjével. Másnap, vagyis egy nappal a nagyszabású programunk előtt egy nappal történt a megbeszélés, mely alapvetően arról szólt, hogy az Miskolc MJ Város Önkormányzata megpályázta és nyert is pénzt a négy miskolci I. Világháborús katonai temető rendbetételére. Ezek jellemzően olyan kiadások, melyek óriási pénzt emésztenek fel: a terület körbekerítése, út készítés, emlékmű állítás, szétmállott sírkövek cseréje, stb. Nagyon örültem a hírnek, hiszen éppen azokra a feladatokra nyert pénzt a város, amiket mi magunk is meg szerettünk volna valósítani, de forrás hiányában csak ábránd volt. Szó szót követett, érdeklődtem mi hol tudunk bekapcsolódni a projektbe, stb. amikor is kiderült, hogy igazából a temetőt a temetőgondozás emberei hozták rendbe, és tartották eddig is karban. Mondanom sem kell, hogy majd’ lefordultam a székről. Arra a kérdésemre, hogy milyen sírkataszterrel dolgoztak, hiszen mi írtuk össze a sírokat, ami nélkül a pályázatot be sem tudták volna adni, habozás nélkül mondta a szemembe a temetőgondozásért felelős divízió vezetője, hogy személyesen ment ki még a ’90-es években a temetőbe és számolták össze a sírokat. Mire én, hogy ez lehetetlen, hiszen mi magunk kapartuk ki a föld alól a sírköveket, addig a föld alatt voltak, és addig senki sem tudta pontosan még azt sem, hogy hol is van az ún. I. Világháborús szalagtemető határa. Elég feldúltan jöttem el a megbeszélésről, hiszen ilyen méltatlan módon a még talán senki sem hazudtolta meg velem szemben a valóságot. Gyorsan körbeküldtem az elmúlt 13 év munkájába bekapcsolódó embereknek a történteket, és mindenki egy emberként állt ki, ha kell tanúskodik az igazságról. Még jó hogy minden egyes apró lépésről van fotó dokumentációnk. A legszomorúbb az egészben az, hogy számítottam egy hasonló helyzetre, ezért is állítottuk annak idején a temetőben azt a kopjafát, amin a munkálatok kezdetét is feltüntettük. Már akkor éreztük, hogy ha egyszer majd a terület újból szép és rendezett lesz, akkor többen is magukénak akarják majd az elvégzett munka eredményét. Azt a munkát, amit kb 1400 önkéntes kb 4000 munkaórával hozott rendbe. Gyorsan össze is állítottunk egy 20 oldalas  szakmai beszámolót fotókkal illusztrálva, amit elküldünk az illetékeseknek. Folytatás következik…

Velünk forgat a Duna TV!

Egy májusi hétköznap gyanútlanul felveszem a telefonom, amikor is a vonal túloldalán egy kedves hang köszöntött. A hang tulajdonosa nem más volt, mint a Duna Tv egyik riportere és szerkesztője, aki azzal keresett, hogy látván szervezetünk mozgalmas életét forgatni szeretnének velünk bemutatván önkéntes tevékenységeinket. Mondanom sem kell, hogy meglepődtem Zakar Ádám megkeresésén, hiszen olyan sok aktív civil van Miskolcon, és éppen minket szúr ki… persze kiderült, hogy rajtunk kívül még több szervezettel is készítenek riportot, így egy picit magam is megnyugodtam. Igyekeztem telefonon keresztül eldarálni mivel foglalkozunk, milyen ügyeket karoltunk fel. Épp kapóra is jött számukra az a 2017. május 20-ra nagyszabású önkéntes akció, amit a Család-Esélyteremtési és Önkéntes Házzal közösen szerveztünk, mégpedig az I. Vh-s projektünk meghirdetése a forprofit, a civil és az önkormányzati szektor felé.Az önkéntes akciónap előkészítő munkálatainak forgatását választották egyik témaként – sajnos a forgatás hétköznap volt, így magán az eseményen nem tudtak részt venni. Szóval fűkaszálás, gereblyézés, a területen végzendő idei munkák felmérése volt a program, erről lőttem pár fotót. 

Első tavaszi önkéntes akció

Április 8-án, szombaton a Magyar Cserkészszövetség őrsvezető képzőjének résztvevői kezdték el a 2017. év munkálatait. A nap során a két évvel ezelőtt elkezdett tereprendezést folytattuk, vagyis a kesze-kuszán kiemelt sírköveket rendeztük sorba.

Így leírva és visszaolvasva nem is tűnik olyan nehéz feladatnak, a valóságban viszont elég fárasztó munka: a köveket ki kell emelni, a sorokat ki kell szintezni, és úgy visszahelyezni az elemeket, hogy azok esztétikailag szépek legyenek. Az idő kegyes volt hozzánk, a csapat is hatékony volt, tíz sort tudtunk szépen rendbe tenni. Az önkénteseket a nap végén egy finom ebéddel láttuk vendégül.

 

Adó 1%

Kérjük adója 1%-val támogassa szervezetünk működését!

Adószám: 18443947-1-05

Tehetségpont

Amennyiben a Tehetségpont hálózatról szeretne többet megtudni, látogasson a tehetseg.hu oldalra, az alábbi képre kattintva: